QUICK,
SIMPLE,
SCALABLE,
TRUST WORTHINESS
EVIDENCE-BASED DRIVEN

Plant-based Technology

QUICK,
SIMPLE,
SCALABLE,
TRUST WORTHINESS
EVIDENCE-BASED DRIVEN

Plant-based Technology

เกี่ยวกับเรา

Image_02

“บริษัทผลิตชีววัตถุจากใบพืชเจ้าแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด มุ่งหวังจะเป็นบริษัทที่สามารถผลิตโมเลกุลโปรตีนโดยใช้เทคโนโลยี BaiyaPharming™ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตโมเลกุลโปรตีนโดยใช้พืช เพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในการพัฒนายาให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคได้

บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเอกชน ก่อตั้งเมื่อปี 2561 โดยรศ. ดร.วรัญญู พูลเจริญ และ ผศ. ภญ. ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตโมเลกุลโปรตีน ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตโมเลกุลโปรตีนโดยใช้พืชของบริษัทที่เรียกว่า BaiyaPharmingTM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตโมเลกุลโปรตีนด้วยพืชของ รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยด้านนี้มามากว่า 20 ปี ซึ่งโมเลกุลโปรตีนดังกล่าว หรือ recombinant protein นี้ได้มาจากเทคนิคดีเอ็มเอสายผสมที่ทำการเพิ่มจำนวนในสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงง่าย แล้วจึงสกัดเอาโปรตีนที่ต้องการออกมา ซึ่งโปรตีนที่ได้นี้มีความบริสุทธิ์สูง ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ หรือปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกาย จึงมีการนำโมเลกุลโปรตีนนี้มาใช้เป็นยารักษาโรคมากขึ้น

BaiyaPharming™ เป็นแพลตฟอร์มการผลิตโปรตีนที่สามารผลิตโปรตีนได้อย่างรวดเร็ว สามารถต่อยอดในการผลิตโมเลกุลโปรตีนระดับอุตสาหกรรม และสามารถแทนที่วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมได้ โดยในปัจจุบัน ใบยา ไฟโตฟาร์ม สามารถผลิตโมเลกุลโปรตีนได้หลายชนิด อันได้แก่ Epidermal Growth Factor และ Fibroblast Growth Factor ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมความงามและเครื่องสำอาง รวมถึงมีการพัฒนา Prototype ชุดตรวจไวรัส มือ เท้า ปาก สายพันธุ์ EV 71 ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ และเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนด้วยพืชเป็นเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนสายการผลิตได้ง่าย ในขณะนี้บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด จึงเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตแอนติเจนของไวรัส COVID-19 และแอนติบอดีต่อไวรัส COVID-19 ได้

Baiya Phytopharm™ was founded in 2018 as a spin-off company from faculty of pharmaceutical sciences, Chulalongkorn university, Thailand. With experiences from our co-founder, Waranyoo Poolcharoen, PhD, who has more than 15 years experiences in plant-produced protein expression system and Suthira Taychakhoonavudh, PhD, whose expertise is in health economics, Baiya Phytopharm offers a cutting-edge solution for biopharma industry. The platform has the flexibility to produce biopharmaceutical products of interest within weeks rather than months or years which resulted in a faster and lower cost of research and development.

ผู้ก่อตั้ง

รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ

กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยาศาสตร์

ผศ.ภญ.ดร. สุธีรา เตชคุณวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร

การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของ ใบยา ไฟโตฟาร์ม ในปัจจุบัน ได้แก่ plant-produced basic Fibroblast Growth factor (bFGF) หรือ Baiya Plant FGF™ และ plant- produced basic Epidermal Growth factor (bEGF) or Baiya Plant EGF™ เป็นสารสกัดที่มีฤทธิ์ anti-aging ประสิทธิภาพสูงใช้ใส่ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

จากวิกฤตการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท  ใบยา ไฟโตฟาร์ม ได้ตระหนักถึงการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในครั้งนี้ จึงได้เริ่มการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด Baiya Rapid Covid-19 IgG/IgM Test kit™ โดยใช้เทคโนโลยี Baiyapharming พัฒนาโปรตีนของไวรัส SAR-CoV-2  และนำไปต่อยอดผลิตเป็นชุดตรวจภูมิคุ้มกันชนิดว่องไว โดยได้ใช้ในโครงการวิจัย ในโรงพยาบาล และสถานที่ ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และอยู่ในกระบวนการขึ้นทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย

โปรตีนที่เกี่ยวกับเชื้อ
ไวรัสโควิด - 19

- Plant-Based SARS-CoV-2 Spike protein (RBD, Histag)
- Recombinant Anti-SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein S1 Antibody (CR3022)

News

Posts not found

“บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มในการผลิตโปรตีนจากพืช ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ biopharmaceuticals ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะทำให้ได้การผลิตที่รวดเร็วในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ช่วยให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้”

ติดต่อเรา

ที่อยู่
6/5 อ่อนนุข 74/1 ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ประเวศ กรุงเทพ
10250

อีเมล
info@baiyaphytopharm.com

โทร
(+66)98 745 0529

Facebook
@BaiyaPhytopharm